195 198 207 210 213

Przyporządkuj nazwom części oka (A-C) odpowiednie funkcje wybrane spośród podanych (1-4). 

Rozwiązanie: