71 74 84 85 86 92

A) określ czy mikroorganizmy metanogenne są grupą monofiletyczną czy parafiletyczną Odpowiedź uzasadnij uwzględniając informacje przedstawione w postaci drzewa rodowego. 

B) wymień dwie struktury komórkowe, które występują u wszystkich organizmów z domen Bacteria i Eucarya 

c) na podstawie drzewa rodowego określ jakie organizmy są najbliżej spokrewnione z chloroplastami 

d) Podaj dwa argumenty dotyczące budowy mitochondriów przemawiające za ich endosymbiotycznym pochodzeniem.

 

Rozwiązanie:
Jak oceniasz rozwiązanie tego zadania przez nauczyciela?

Nie oceniono tego zadania! Bądź pierwszy!

Warto wiedzieć

Zadanie o treści:

A) określ czy mikroorganizmy metanogenne są grupą monofiletyczną czy parafiletyczną Odpowiedź uzasadnij uwzględniając informacje przedstawione w postaci drzewa rodowego. 

B) wymień dwie struktury komórkowe, które występują u wszystkich organizmów z domen Bacteria i Eucarya 

c) na podstawie drzewa rodowego określ jakie organizmy są najbliżej spokrewnione z chloroplastami 

d) Podaj dwa argumenty dotyczące budowy mitochondriów przemawiające za ich endosymbiotycznym pochodzeniem.

 

jest zadaniem numer 47847 ze wszystkich rozwiązanych w naszym serwisie zadań i pochodzi z książki o tytule Biologia na czasie 2. Zakres rozszerzony, która została wydana w roku 2020.

Zadanie zweryfikowane przez pracownika serwisu