468 478 479 480

a) oceń czy poniższe informacje dotyczące osmoregulacji u morskich ryb o kostnym szkielecie są prawdziwe. Zaznacz P jeśli informacja jest prawdziwa lub F jeśli jest fałszywa 

b) podaj nazwę głównego azotowego produktu przemiany materii u ryb o kostnym szkielecie

c) dokończ zdanie wybierz odpowiedź A-C oraz jej uzasadnienie 1-3 

u większości ryb występują nerki typu .. 

Rozwiązanie: