47

Uzasadnij stwierdzenie że bakterie należą do organizmów kosmopolitycznych. W odpowiedzi uwzględnij cechy ich budowy i fizjologii. 

Rozwiązanie:
Organizmy kosmopolityczne to organizmy żyjące w różnych strefach klimatycznych i na różnych kontynentach, a nawet na całym świecie.
Pokaż więcej...