416 437

Wskaż cechy płazów, które umożliwiają im życie na lądzie a także te które umożliwiają im życie w wodzie. 

Rozwiązanie:
Warto przypomnieć sobie cechy budowy i morfologii płazów.
Pokaż więcej...