426

Wymień cechy zewnętrzne, które stanowią przystosowanie do życia w wodzie. 

Rozwiązanie:
Warto przypomnieć sobie budowę zewnętrzną ryb.
Pokaż więcej...