384 385 386 387 388 401

Porównaj ogólny plan budowy strunowców z ogólnym planem budowy bezkręgowców 

Rozwiązanie: