384 385 386 387 395

a) wymień dwie widoczne na rysunku cechy budowy morfologicznej kleszcza pospolitego które świadczą o jego przynależności do pajęczaków

b) ustal czy wymienione w zadaniu gatunki kleszczy są klasyfikowane w obrębie jednego czy dwóch rodzajów. Odpowiedź uzasadnij

c) Zaznacz poprawne dokończenie zdania 

Rozwiązanie:
a)Warto przypomnieć sobie cechy charakterystyczne pajęczaków. B)Warto przypomnieć sobie systemy klasyfikacji organizmów żywych oraz budowę nazewnictwa w systematyce. C) Borelioza nazywa jest inaczej krętkowicą kleszczową. Wywołana jest przez bakterię - krętki Borrelia burgdorferi, która powoduje u nosiciela bakterii problemy neurologiczne oraz reumatologiczne.
Pokaż więcej...