376 384 385 387 388 395

a) określ który z organizmów człowiek mięczak czy skorupiak jest żywicielem ostatecznym przywry płucnej. Odpowiedź uzasadnij.

 

b) Na podstawie schematu oceń czy poniższe stwierdzenia dotyczące cyku rozwojowego przywry płucnej są prawdziwe zaznacz P jeśli stwierdzenie jest prawdziwe lub F jeśli jest fałszywe. 

 

Rozwiązanie:
A)Żywiciel ostateczny nazywa się organizm, w którym powstaje dorosła, rozmnażająca się płciowo forma pasożyta. B)Wskutek mejozy powstają komórki rozrodcze — gamety u zwierząt lub zarodniki u roślin. Pasożytnictwo można podzielić ze względu na przestrzenną relację między pasożytem a gospodarzem na zewnętrzne (pasożyt przebywa wewnątrz organizmu) i wewnętrzne (pasożyt przebywa na zewnętrznej powierzchni organizmu). Rozwój złożony to typ rozwoju, w którym wstępują formy pośrednie: larwy lub larwy i poczwar
Pokaż więcej...