357 371

Roztocze kojarzone są głównie z organizmami szkodliwymi dla zdrowia człowieka. Na podstawie dostępnych źródeł ustal, czy taka opinia jest słuszna. 

Rozwiązanie:
Roztocza to rząd pajęczaków. Wśród roztoczy wyróżnia się saprofagi, pasożyty i drapieżniki.
Pokaż więcej...