289 305

Podaj charakterystyczne cechy wszystkich rodzajów tkanki łącznej 

Rozwiązanie:
W przyrodzie jest parę różniących się od siebie budową oraz składem rodzajów tkanki łącznej. Wymienić można m.in. tkankę kostną tłuszczową oraz tkankę chrzęstną, oraz krew.
Pokaż więcej...