252 254 257 260 268

Wpływ światła kierunkowego na fototropizm korzenia i pędu fasoli … 

Rozwiązanie: