223 225 226 227 232 236 240

Wyjaśnij, jak natężenie światła wpływa na intensywność fotosyntezy

 

Rozwiązanie:
Fotosynteza jest procesem, w wyniku którego ze materii nieorganicznej zachodzący w komórkach zawierających chlorofil lub bakteriochlorofil wytwarzane są związki organiczne. Dzieje się to przy udziale światła. Jest to jedna z najważniejszych przemian biochemicznych na Ziemi.
Pokaż więcej...