14 16 19 20 22 31

a) Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących dróg rozprzestrzeniania się wirusa HCV. Zaznacz T, jeśli podana droga jest możliwa lub N jeśli nie jest. 

b) Określ czy wirus HCV można obserwować za pomocą mikroskopu optycznego. Odpowiedź uzasadnij porównując zdolność rozdzielczą mikroskopu z wielkością wirusa.  

Rozwiązanie:
a)Wirus HCV znajduje się we krwi i innych tkankach u osoby zakażonej. b)Zdolność rozdzielcza to najmniejsza, minimalna odległość pomiędzy dwoma punktami, podczas której widoczne są jako odrębne elementy, a nie jako jeden punkt ("nie zlewają się").
Pokaż więcej...