195 197 198 200 204 210

a) sformułuj problem badawczy opisanego doświadczenia  

b) Określ który zestaw doświadczalny stanowił próbę badawczą. Odpowiedź uzasadnij

c) Oceń czy poniższe informacje dotyczące torfowców są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa albo F jeśli jest fałszywa.

Rozwiązanie:
Problem badawczy jest to pytanie, które określa jakość i wymiar niewiedzy oraz cel i granice pracy naukowej. Próba kontrolna to taka, w której nie wpływa się na dany obiekt, odmiennie jest w próbie badawczej.
Pokaż więcej...