197 198 199 200 204

a) oceń czy poniższe informacje dotyczące rozmnażania skrzypu polnego są prawdziwe. zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa albo F  jeśli jest fałszywa 

b) podaj numery tych etapów cyklu rozwojowego skrzypu polnego (1-9) podczas których wykształcają się pęd wiosenny oraz pęd letni. Określ funkcję każdego z pędów

c) Wyjaśnij jaką funkcję pełnią sprężyce w rozsiewaniu się zarodników skrzypu polnego.  

Rozwiązanie: