159 173 179

Wymień cechy okrytozalążkowych odróżniające je od nagozalążkowych oraz oceń ich znaczenie adaptacyjne.  

Rozwiązanie: