14 19 20 21 22

Podaj dwa podobieństwa i dwie różnice między wirusami a wiroidami. 

Rozwiązanie:
Wiroidy tworzone są jedynie przez pojedynczą cząsteczkę RNA o kulistym kształcie (materiał genetyczny).
Pokaż więcej...