151 168

Wymień trzy przystosowania roślin nagozalążkowych do lądowego trybu życia. 

Rozwiązanie:
Rośliny nagozalążkowe to inaczej nagonasienne.
Pokaż więcej...