127 141

Wykaż związek między budową a funkcjami liści, 

Rozwiązanie:
Liście są bocznym organem pędu.
Pokaż więcej...