65 73 74 76 85

a) określ jak wyglądała próba kontrolna w opisanym doświadczeniu

b) Wyjaśnij, dlaczego w celu potwierdzenia skuteczności reakcji hydrolizy sacharozy uczniowie wykonali próbę Fehlinga. W odpowiedzi uwzględnij właściwości cukrów sprawdzane próbą Fehlinga, oraz różnicę w budowie sacharozy i budujących ją monosacharydów.

c) Jeśli wiesz, że reakcji hydrolizy ulega nie tylko sacharoza, ale także inne oligo i polisacharydy określ na jakie monomery składowe ulegną rozkładowi wymienione niżej cukry.  

Rozwiązanie:
a)Próba kontrolna jest punktem odniesienia otrzymanych wyników w próbach badawczych. b) Reakcja Fehlinga pozwala na wykrycie związków zawierających grupy redukujące: aldozy (cukry posiadające grupę aldehydową, np. glukoza) i ketozy (cukry posiadające grupę ketonową, np. fruktoza).  c) Polisacharydy - wielocukry. Oligosacharydy - zawierają od 2 do 10 monomerów. Monomery - cząsteczki kilku różnych lub takich związków chemicznych.
Pokaż więcej...