65 74 75 76

a) uzasadnij że cząsteczka insuliny należy do białek prostych

b) uzasadnij jednym argumentem że cząsteczka insuliny ma strukturę jednorzędową

c) wyjaśnij w jaki sposób sekwencja DNA wpływa na pierwszorzędową strukturę insuliny. 

Rozwiązanie:
a) Białko proste to rodzaj białka zbudowanego wyłącznie z aminokwasów.  Białko złożone to rodzaj białka zawierającego aminokwasy i inne grupy prostetyczne, np. fosfoproteiny. b) W strukturze IV rzędowej białko składa się z kilku podjednostek białkowych. Występują wiązania stabilizujące. Struktura IV rzędowa występuje u wysokocząsteczkowych białek. c) Struktura I rzędowa to ściśle określona kolejność aminokwasów, nazywana sekwencją aminokwasów. Ułożenie aminokwasów determinuje właściwości cząsteczki. 
Pokaż więcej...