219 220 221 222
>

a) wyjaśnij jakie znaczenie dla całego procesu fermentacji alkoholowej ma etap przekształcania pirogronianu do etanolu 

b) określ rolę NADH w procesie fermentacji alkoholowej. 

Rozwiązanie:
a)Fermentacja alkoholowa prowadzi do przekształcania węglowodanów w etanol i dwutlenek węgla. b)NADH jest to nukleotyd.
Pokaż więcej...