210 219 220 222 223

a) określ czy przedstawiony proces ma charakter kataboliczny czy anaboliczny. Odpowiedź uzasadnij poprzez odniesienie się do jednej z cech tego procesu.

 

b) Podaj nazwę struktury komórkowej, w której zachodzi większość etapów przedstawionego procesu.

c) określ który z substratów przedstawionej reakcji jest reduktorem.    

Rozwiązanie:
a)Katabolizm to rozpad cząsteczek związków złożonych na cząsteczki proste. Anabolizm to synteza związków o złożonej budowie z cząsteczek związków o prostej budowie. b)Struktura ta bywa nazywana centrum energetycznym komórki. c)Schemat przedstawia rozpad glukozy pod wpływem tlenu na dwutlenek węgla i wodę z uwolnieniem energii. Reduktor to związek chemiczny, który zwiększa swój stopień utlenienia i dostarcza elektrony w przebiegu reakcji chemicznej.
Pokaż więcej...
Jak oceniasz rozwiązanie tego zadania przez nauczyciela?

Nie oceniono tego zadania! Bądź pierwszy!

Warto wiedzieć

Zadanie o treści:

a) określ czy przedstawiony proces ma charakter kataboliczny czy anaboliczny. Odpowiedź uzasadnij poprzez odniesienie się do jednej z cech tego procesu.

 

b) Podaj nazwę struktury komórkowej, w której zachodzi większość etapów przedstawionego procesu.

c) określ który z substratów przedstawionej reakcji jest reduktorem.    

jest zadaniem numer 46841 ze wszystkich rozwiązanych w naszym serwisie zadań i pochodzi z książki o tytule Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony, która została wydana w roku 2019.

Zadanie zweryfikowane przez pracownika serwisu