134 142 144 146 154

a) Podanym w tabeli strukturom komórkowym przyporządkuj numery 1-4 tak, aby przedstawiały kolejność zachodzących w nich procesów podczas syntezy, modyfikacji i transportu białek przeznaczonych do wbudowania w błonę komórkową. 

b) określ w jakiej strukturze  komórkowej do białek błonowych są dodawane reszty kwasów tłuszczowych. 

Rozwiązanie: