134 142 145 146 154

a) W każdym zdaniu podkreśl właściwe określenie.

O płynności błon biologicznych decyduje ruchliwość…. 

b) Określ zależność między stopniem płynność błony biologicznej a jej przepuszczalnością.

Rozwiązanie: