117 120 134

Przerysuj poniższy schemat do zeszytu. Podpisz na schemacie fazy cyklu komórkowego. Następnie określ liczbę cząsteczek DNA© i liczbę chromosomów(n) Występujących w komórce w każdym ze wskazanych miejsc. 

Rozwiązanie: