87 88 89 90 91 92 93 94 96 97 99 100 101 102 103 104 108 109

23.1. (0-2) Spośród podanych propozycji (1-5) wybierz dwa prawidłowo sformułowane problemy badawcze [...]

Rozwiązanie: