75 76 79 80 82 83 84 87 88 89 90 91 92 93 94 96 97

6. Schemat przedstawia główne substraty i produkty fotosyntezy. 6.1 Podaj nazwy dwóch związków, któ [...]

Rozwiązanie: