59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 79 80

Zadanie 40. Schemat przedstawia budowę kwiatu pewnej rośliny okrytonasiennej. Zadanie 40.1. (0-1) [...]

Rozwiązanie: