42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zadanie 20. Schemat przedstawia przekrój poprzeczny korzenia rośliny nasiennej. Zadanie 20.1. (0-1 [...]

Rozwiązanie: