33 34 35 36 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Zadanie 7. (0-2) Na schemacie przedstawiono przemianę pokoleń roślin zarodnikowych. Uzupełnij sche [...]

Rozwiązanie: