13 14 15 16 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Zadanie 9.1. (0-1) Uzasadnij, że obecność wiązań eterowych w błonach komórkowych archeonów jest cec [...]

Rozwiązanie: