175 176 177 178 179 180 181 182 183 185 186 187 188 189 190 191

Zadanie 13.1. (0-1) Wyjaśnij, dlaczego nie można indukować jednoczesnego rozwoju pędów i korzeni w [...]

Rozwiązanie: