172 175 176 177 178 179 180 181 182 184 185 186 187 188 189 190 191

Zadanie 12.1. (0-1) Określ, które stwierdzenia dotyczące opisanych w tekście reakcji metabolicznych [...]

Rozwiązanie: