171 172 175 176 177 178 179 180 181 183 184 185 186 187 188 189 190 191

Zadanie 11. Wykres A przedstawia wpływ temperatury na natężenie fotosyntezy u roślin rosnących w ni [...]

Rozwiązanie: