161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 175 176 177 178 179 180 181 182 183

35. Na rysunku przedstawiono gatunek lisa żyjący na terenach o ciepłym klimacie. 35.1. (0-1) Wykaż, [...]

Rozwiązanie: