9 10 11 12 13 14 15 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Na schemacie przedstawiono namnażanie się retrowirusa HIV wewnątrz limfocytu T (pomocniczego) we krw [...]

Rozwiązanie: