146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

16. Rysunek przedstawia uproszczoną zasadę działania jednego z narządów zmysłu ryb. Narząd ten jest [...]

Rozwiązanie: