146 147 148 149 150 151 152 153 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

Zadanie 12. Do ryb promieniopłetwych należą m.in. słonowodny dorsz atlantycki i słodkowodny okoń po [...]

Rozwiązanie: