111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

22. Rysunek przedstawia budowę ściany ciała parzydełkowców. 22.1. (0-1) Podaj nazwy warstw ściany [...]

Rozwiązanie: